POĎAKUJ SA SKUTOČNEJ HVIEZDE.
štart
 
Kto nominuje? *

Tvoje meno a priezvisko
 
V mene akej organizácie podávaš nomináciu? *

Názov OZ, neziskovky, Mesta, inštitútu, neformálnej skupiny, v ktorej pôsobíš.
 
Predstavenie jednotlivých kategórií...Animátor roka - Dobrovoľník/čka nad 18 rokov, ktorý/á sa vo svojom voľnom čase venuje mládeži minimálne 5 rokov. Zaujíma sa o ľudí okolo seba a chce priniesť krajší život svojej komunite. Svoje a

 
V ktorej kategórii nominuješ, {{answer_34686631}}? *


 
Koho v kategórii {{answer_34686636}} nominuješ? *

 
Prosíme Ťa o mail a telefónne číslo na {{answer_34686633}} kvôli ďalšiemu skontaktovaniu sa. *

 
Ak má nominant (alebo jeho združenie, inštitúcia, mesto,...) okrem mailu aj webovú stránku alebo facebook, sem s tým.

 
V krátkosti popíš, prečo by mal/a {{answer_34686633}} vyhrať v kategórii Celoživotné dielo. *

Popíš aktivity, vlastnosti, ďalšie ciele, ako dlho sa už mládeži venuje...
 
Podujatie Animátor roka 2016 pripravuje Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji, ktoré tvorí Trnavský samosprávny kraj a Rada mládeže Trnavského kraja.


Ďakujeme za Tvoje nominácie a Tešíme sa na Teba dňa 11. 12. o 19:00 v Divadle Jána Palárika v Trnave, kde slávnostne oceníme víťazov.

Děkujeme za vyplnění této typeform
Nyní vytvořte svůj vlastní — je to zdarma, snadné a krásné
Vytvořte <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform